Etap Sofa

Komfort & design

Strategia komunikacji | Design | Reklama | Produkcja
Etap Sofa

Klient

Marka Etap Sofa to subbrand międzynarodowej grupy kapitałowej IMS GROUP, który od lat bierze udział w budowaniu polskiej sceny meblarstwa. W skład portfela marek Grupy IMS wchodzą polskie i zagraniczne firmy, zapełniające swoim asortymentem szeroką część branży meblarskiej, zarówno w meblach miękkich, jak i skrzyniowych.

Cel

Postawione przed nami zadanie polegało na opracowaniu koncepcji kreatywnej dla graficznej oprawy kampanii. Następnie, w oparciu o nowy key visual, należało zaprojektować system materiałów o charakterze informacyjno-reklamowym, prezentujący aktualne kolekcje marki. Kampania miała promować projektowe i funkcjonalne zalety mebli.

Etap Sofa

Koncepcja kreatywna

Dla nadania marce mocnego i wyróżniającego charakteru, zaprojektowaliśmy wzór składający się z trójkątów, ułożonych na jednolitym, czarnym tle. Na tym układzie oparliśmy key visual, który został podkreślony hasłem: „Ja wybieram design” i „Ja wybieram komfort”.

Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa

Oznakowanie przestrzeni

W ramach prac nad kampanią wdrożyliśmy system oznakowania przestrzeni ekspozycji. Na potrzeby zastosowanych nośników opracowaliśmy architekturę informacji wraz z systemem oznakowania, w skład którego wchodziły piktogramy, układy funkcjonalne mebli oraz typoszeregi. Przygotowane materiały łączą elementy wizerunkowe z elementami prezentacji produktów marki.

Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa

Katalogi

Prace obejmowały przygotowanie projektu katalogów prezentujących najnowszą ofertę marki oraz produkty klasy premium. Oprawa katalogów wykorzystuje elementy key visual’a, połączone z ciekawym składem i estetyką, które wyrażają stylowy, kreatywny charakter marki.

Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa
Etap Sofa

Pełen zakres prac

Faza pozyskiwania informacji:

 • analiza założeń,
 • analiza celów strategicznych,
 • analiza otoczenia.

Faza budowania strategii komunikacji:

 • koncepcja kreatywna.

Faza projektowania podstaw komunikacji:

 • key visual,
 • copywriting.

Faza projektowania materiałów:

 • plansze produktowe,
 • plansze wizerunkowe,
 • oznakowanie przestrzeni,
 • katalogi.

Faza wdrożenia systemu:

 • nadzór nad produkcją.