IMS Group

Komunikacja na targach

Strategia komunikacji | Design | Reklama| Produkcja
IMS Group

Klient

Międzynarodowa grupa kapitałowa IMS GROUP od lat bierze udział w budowaniu polskiej sceny meblarstwa. W skład portfela marek Grupy IMS wchodzą polskie i zagraniczne firmy, zapełniające swoim asortymentem szeroką część branży meblarskiej, zarówno w meblach miękkich, jak i skrzyniowych.

Cel

Celem realizowanych prac było wykonanie koncepcji kreatywnej oraz wdrożenie systemu prezentacji Grupy IMS na największych targach meblarskich w Środkowej Europie. Kampania IMS miała być wsparciem wizerunkowym dla każdej z marek Grupy IMS prezentowanych na targach.

IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group

Koncepcja kreatywna

Motyw przewodni wydarzenia został oparty na idei podróży. Jako środek transportu wybraliśmy samolot, a przebyta przez niego droga tworzyła kontury mebli. Całej komunikacji towarzyszą fotografie miejsc odwiedzanych przez bohaterów.

IMS Group
IMS Group

Oznakowanie przestrzeni

W przestrzeni wystawienniczej IMS Group zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy banery wielkoformatowe, plakaty i plansze, tworząc z nich struktury przestrzenne, występujące w różnych miejscach ekspozycji. Systemowi oznakowania podlegały wszystkie strefy przestrzeni wystawienniczej. Poprzez wyznaczenie przepierzeń oraz zwieńczeń będących nośnikiem informacji, udało się uzyskać naturalny podział na strefy o różnym przeznaczeniu.

IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group

Storytelling

Ideę wydarzenia postanowiliśmy oprzeć na rozbudowanym storytellingu. Opisywaliśmy świat marki poprzez wyprawy z perspektywy podróżników. Opracowaliśmy 12 odrębnych historii, odnoszących się, w sposób pośredni, do wartości marki. Ukazaliśmy odbiorcom miejsca będące inspiracjami aranżacji wnętrz bohaterów, wzorujących się na przyrodzie, architekturze oraz kulturze odwiedzanych zakątków świata.

IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group
IMS Group

Pełen zakres prac

Faza pozyskiwania informacji:

 • analiza założeń,
 • analiza celów strategicznych,
 • analiza otoczenia.

Faza budowania strategii komunikacji:

 • koncepcja kreatywna.

Faza projektowania podstaw komunikacji:

 • key visual,
 • copywriting.

Faza projektowania materiałów:

 • plansze produktowe,
 • plansze wizerunkowe,
 • oznakowanie przestrzeni,
 • katalogi,
 • infografiki.

Faza wdrożenia systemu:

 • nadzór nad produkcją.