New Look

Energia dla wnętrza

Strategia komunikacji | Design | Reklama | Produkcja
New Look

Klient

Marka New Look to niemiecki subbrand międzynarodowej grupy kapitałowej IMS GROUP, który od lat bierze udział w budowaniu polskiej sceny meblarstwa. W skład portfela marek Grupy IMS wchodzą polskie i zagraniczne firmy, zapełniające swoim asortymentem szeroką część branży meblarskiej, zarówno w meblach miękkich, jak i skrzyniowych.

Cel

Celem kampanii sprzedażowej było przedstawienie ducha marki New Look, skierowanej do ludzi aktywnych. Jednocześnie równie ważnym zadaniem, jakie zostało postawione przed nami, była prezentacja nowoczesnych i oryginalnych linii produktowych marki.

New Look

Koncepcja kreatywna

Powstała idea zawiera się w haśle: „energia dla wnętrza” i ma obrazować energię, która posiadają meble marki. W realizacji myśli przewodniej wykorzystaliśmy materiał fotograficzny, ukazujący aktywnych ludzi, połączony z żywą kolorystyką oraz dynamicznymi układami graficznymi.

New Look
New Look
New Look

Materiały drukowane

Na potrzeby prezentacji marki New Look opracowaliśmy katalog, który pełni funkcję zarówno wizerunkową, jak i prezentacji asortymentu. Jego forma pozostała minimalistyczna, podobnie jak wszystkie pozostałe wystąpienia marki, prezentując wyszukany produkt dla aktywnego i zdecydowanego na nowoczesne wzornictwo odbiorcy.

New Look
New Look
New Look
New Look
New Look
New Look

Oznakowanie przestrzeni

W zakresie prac nad kampanią marki zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system oznakowania przestrzeni targowej. Opracowaliśmy architekturę informacji wraz z systemem oznakowania, w skład którego wchodziły piktogramy, układy funkcjonalne mebli oraz typoszeregi. Elementy oznakowania przestrzeni miały charakter zarówno wizerunkowy, jak i prezentacji asortymentu.

New Look
New Look
New Look

Pełen zakres prac

Faza pozyskiwania informacji:

 • analiza założeń,
 • analiza celów strategicznych,
 • analiza otoczenia.

Faza budowania strategii komunikacji:

 • koncepcja kreatywna.

Faza projektowania podstaw komunikacji:

 • key visual,
 • copywriting.

Faza projektowania materiałów:

 • plansze produktowe,
 • plansze wizerunkowe,
 • oznakowanie przestrzeni,
 • katalogi.

Faza wdrożenia systemu:

 • nadzór nad produkcją.